Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komenzurabilita – význam cudzieho slova

súmerateľnosť, rovnorodosť, porovnateľnosť