Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombajn – význam cudzieho slova

strojový komplex vykonávajúci niekoľko po sebe nasledujúcich pracovných úkonov, poľnohospodársky stroj