Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombinatorika - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa predovšetkým konečnými množinami a ich štruktúrami