Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komandita – význam cudzieho slova

obchodná spoločnosť, v ktorej aspoň jeden spoločník ručí celým svojim majetkom, ostatní len vkladmi