Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komenda – význam cudzieho slova

územie pridelené rytierskemu rádu, spravované komtúrom, komtúria