Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komercia - význam cudzieho slova

obchod, obchodovanie; obchodný styk; dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)