Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komensurabilita – význam cudzieho slova

súmerateľnosť, porovnateľnosť