Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komfort - význam cudzieho slova

pohodlie, prepych