Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komfort – význam cudzieho slova

pohodlie, prepych