Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombatant – význam cudzieho slova

príslušník ozbrojených síl s bojovým poslaním, bojovník; frontový vojak; spolubojovník