Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kombatant - význam cudzieho slova

príslušník ozbrojených síl s bojovým poslaním, bojovník; frontový vojak; spolubojovník