Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lexikografia – význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa opisom slovnej zásoby, zostavovaním slovníkov a pod.