Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

libido – význam cudzieho slova

túžba po slasti, najmä pohlavnej; pohlavná túžba, pohlavný pud; v medicíne termín vyjadrujúci pohlavnú túžbu a jej intenzitu.