Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

libreto – význam cudzieho slova

text dramatického diela; ideový náčrt výstavy; slovesný podklad hudobného diela, napr. opery