Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lias – význam cudzieho slova

spodný oddiel jury