Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liadok – význam cudzieho slova

dusíkaté hnojivo, dusičňan sodný a vápenatý; súčasť čierneho streľného prachu, dusičňan draselný