Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lezba, lesba – význam cudzieho slova

žargónové pomenovanie lesbickej ženy, lesbičky