Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

libertin – význam cudzieho slova

v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec; človek voľných názorov a mravov; člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti