Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liber catenatus - význam cudzieho slova

v stredoveku kniha pripútaná reťazou ku stolu alebo čítaciemu pultu