Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

licet - význam cudzieho slova

je dovolené, opak non licet