Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lieno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom slezina