Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lg – význam cudzieho slova

značka pre logaritmus