Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lift - význam cudzieho slova

výťah; v športe slangový výraz pre útočný úder s hornou rotáciou loptičky, liftovaný úder