Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liftvan – význam cudzieho slova

veľký kontajner