Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

likvida – význam cudzieho slova

spoluhláska sonorná, sonantná, napr. l alebo r