Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

limbus – význam cudzieho slova

vodorovný delený kruh, súčasť uhlomerných zariadení; predpeklie, podsvetie; v medicíne okraj, medza