Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liga – význam cudzieho slova

zväz, združenie; spojenectvo; najvyššia celoštátna športová súťaž