Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

limes Romanus – význam cudzieho slova

opevnená starorímska hranica proti severným a východným susedom