Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lignit – význam cudzieho slova

najmladší druh hnedého uhlia