Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

likvefakcia - význam cudzieho slova

premena plynnej látky na kvapalnú; skvapalnenie