Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

limburger – význam cudzieho slova

nemecký mäkký syr v tvare tehly