Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

limes – význam cudzieho slova

hranice ríše Karla Veľkého proti pobaltským Slovanom