Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liftboy - význam cudzieho slova

pracovník obsluhujúci výťah