Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liftboy – význam cudzieho slova

pracovník obsluhujúci výťah