Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

meta- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom cez, za, po, medzi, mimo, s