Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metagram – význam cudzieho slova

hádanka so zámenou písmen