Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metazoa – význam cudzieho slova

mnohobunkové živočíšne organizmy