Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metafora – význam cudzieho slova

prenesenie významu jedného pojmu na druhý; použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti