Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metalurgia – význam cudzieho slova

hutníctvo; náuka o dobývaní a spracovaní rúd