Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metachronizmus – význam cudzieho slova

nesprávne časové umiestenie deja; časová chyba