Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metabolizmus – význam cudzieho slova

látková premena v živých tkanivách