Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metakarpus – význam cudzieho slova

záprstie