Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metafyzika – význam cudzieho slova

filozofická náuka o nadzmyslových princípoch bytia; teória východiskových kategórií filozofie