Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metajazyk – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike jazyk používaný na opísanie iného jazyka