Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metaloid – význam cudzieho slova

prvok s vlastnosťami kovov aj nekovov, napr. arzén