Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nabla – význam cudzieho slova

v matematike operátor alebo názov pre diferenciálny vektorový operátor, tzv. Hamiltonov operátor