Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parafa - význam cudzieho slova

podpisová značka alebo skratka