Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per – význam cudzieho slova

predpona s významom pre, cez, prostredníctvom, nad, celkom, veľmi, na, po