Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per acclamationem - význam cudzieho slova

verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, aklamáciou