Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

percipient - význam cudzieho slova

príjemca