Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per fas et nefas – význam cudzieho slova

právom aj neprávom