Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

per fas et nefas - význam cudzieho slova

právom aj neprávom