Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

percepcionalizmus - význam cudzieho slova

učenie, podľa ktorého je zmyslové vnímanie jediným základom celého myslenia a vedomia