Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perceptibilita - význam cudzieho slova

schopnosť vnímať, vnímavosť