Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perceptibilita – význam cudzieho slova

schopnosť vnímať, vnímavosť